Ing. Vítězslav Holub | 23. června 2023

Dotace - Granty

Příprava II. kola podpory „Dlouhodobé činnosti organizace 2023“

Na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Jihlavy byly vyčleněny finanční prostředky z disponibilního zůstatku na rok 2023 do oblasti sportu. Částka ve výši 1.000.000 Kč je plánována jako alokace připravovaného programu II. kola podpory „Dlouhodobé činnosti organizace 2023“. Návrh na souhlas s vyhlášením programu II. kola podpory „Dlouhodobé činnosti organizace 2023“ bude směrován k projednání Radou města Jihlavy dne 27.7.2023. Předpokládaný termín pro podávaní žádostí je od 4.9. – 8.9.2023. 

Program, formulář žádosti a veškeré informace budou zveřejněny 30 dní před zahájením podávání žádostí na webu města. Sdělení o vyhlášeném programu a odkaz Vám bude v dostatečném předstihu zaslán. Do toho programu se budou moci přihlásit žadatelé, kteří podali žádost  v programu „Dlouhodobá činnosti organizace 2023“ a dotace z rozpočtu roku 2023 jim byla poskytnuta a také ti žadatelé,  kteří žádost v rámci programu nepodávali.

Partnerské odkazy

Partneři

10.12.2023
Pomalými krůčky se vedení Fotbalové asociace České republiky (FAČR) blíží k výběru nástupce Jaroslava Šilhavého. To je ale asi jediné pozitivum.
09.12.2023
Na podzim určitě nezklamali, současně ale nemají před jarními odvetami v moravskoslezské divizi D nic jistého. Řeč je o obou nováčcích čtvrté ligy,…