Ing. Vítězslav Holub | 19. června 2015

Proces přizpůsobení stanov TJ, SK novému OZ

Proces přizpůsobení stanov TJ, SK občanskému zákoníku 

Sportovní prostředí v ČR je založeno na spolkových principech, principech soukromého práva. Do začátku roku 2014 se řídilo zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. V rámci rekodifikace soukromého práva v České republice, došlo k začlenění právní úpravy spolků (dříve občanských sdružení) do zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ.).

Z nové právní úpravy spolků vyplývá pro jejich představitele řada změn a povinností, se kterými se budou muset vypořádat. Změny a povinnosti se týkají přímo základních dokumentů spolků (stanov) a nově vzniklé povinnosti zapisovat některé podstatné údaje do veřejného rejstříku, který vedou příslušné rejstříkové soudy.

Samotný proces zápisu spolku, potažmo změny zapsaných údajů vyžaduje doložení zapisovaných údajů řadou dokumentů. K podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku potřeba využít tzv. inteligentní formulář, který najdete zde...

Vyhovět požadavkům zákona musí všechny sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v celé ČR jejichž činnost zajišťují v drtivé většině dobrovolníci ve svém volném. Pomoc zejména dobrovolným funkcionářům SK a TJ s přizpůsobením stanov zákonným podmínkám vnímáme jako jeden za svých nejdůležitějších úkolů. Proto se v případě potřeby neváhejte obrátit na pracovníky Jihlavské unie sportu,kteří vám velmi rádi pomohou.

 

Můžeme pomoci s:

  1. Metodikou postupu TJ, SK při tvorbě stanov, (návrhem stanov TJ, SK
  2. Postupem zápisu do spolkového rejstříku
  3. Přehledem dokladů potřebných k vložení do spolkového rejstříku
  4. Vzorem generelní plné moci
  5. Vzorem souhlasu s umiístěním sídla spolku
  6. Vzorem souhlasu statutára
  7. Postupem při vyplňování formuláře
  8. Sbírkou listin 

Partnerské odkazy

Partneři

30.09.2023
Fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem mají od minulého týdne nového kouče, prozatím. Rozhodně se ale nejednalo o velkou změnu.
29.09.2023
Poslední čtyři. V každé ze skupin v prvních třídách je po jednom celku, který ještě letos nepoznal radost z vítězství. Všechny hrají o víkendu na…