Lukáš Havlíček | 28. září 2013

Archiv

Projekt SPORTUJ S NÁMI 2014

O projektu ČUS - Sportuj s námi!

Cílem projektu je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v četných, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů. Smyslem je ukázat, že sportování je zábavné, přínosné, poučné a přitažlivé pro každou věkovou skupinu s nespornými pozitivními přínosy pro fyzické i duševní zdraví lidí, že vede také k prohlubování sociálních kontaktů, morálně volních hodnot člověka a k žádoucímu začleňování do společnosti.

Jádrem projektu jsou pečlivě vybrané sportovní akce členských sportovních klubů a tělovýchovných jednot, národních sportovních svazů a partnerských sportovních organizací. Do projektu jsou zařazovány akce zpravidla s větším počtem účastníků, které probíhají každoročně a mají ověřenou tradici, známou dobrou sportovní a společenskou úroveň i rozsah nebo jsou součástí sportovních kalendářů – termínových listin sportovních svazů. Zařazeny mohou být také akce náborového charakteru i nové akce s prověřeným odpovídajícím konceptem a doloženou proveditelností.

Projekt ČUS – Sportuj s námi! obsahuje širokou škálu soutěží, závodů, meetingů, memoriálů, utkání, setkání, přeborů a dalších sportovních akcí, které svým rozsahem, dopadem a významem přesahují úzce lokální význam a je do nich zapojena veřejnost.

Do projektu jsou vybírány akce, které procházejí náročným sítem výběru s řadou kritérií (cílová skupina, prestiž, kvalita, tradice, organizační zajištění, zapojení veřejnosti, vlastní sportovní úroveň atd.). Jedná se převážně o akce v krajích, okresech a obcích ČR, akce v regionech různého rozsahu a pestrého sportovního zaměření, veřejně přístupné sportovní akce a soutěže základních (místních) sportovních organizací.

Výběr a zařazení do projektu ČUS – Sportuj s námi! navrhuje Servisní centrum sportu na úrovni okresu (76 okresních sdružení ČUS / SCS a hl. m. Praha), koordinují manažeři krajských SCS – servisních pracovišť ČUS (14 krajů).

Vybrané sportovní podniky budou mediálně, materiálně a dalšími prostředky (např. záštita ČUS aj.) podpořeny. Projekt ČUS - Sportuj s námi! je otevřený pro spolupráci s partnery a podporovateli na centrální i lokální úrovni.

Projekt ČUS – Sportuj s námi! je spojen s propagací zdravého životního stylu, aktivním trávením volného času a s prevencí negativních trendů plynoucích z nedostatku pohybu a sportu (zdravotní dopady, obezita dětí, hypertenze, cukrovka, nemoci kardiovaskulárního systému a pohybového ústrojí, sociálně nežádoucí a patologické jevy). Jedním z dalších cílů projektu je také zviditelnit práci dobrovolných trenérů, organizátorů a funkcionářů ve sportovním prostředí.

Do projektu ČUS - Sportuj s námi! bude zapojeno 200 až 300 vybraných sportovních klubů, tělovýchovných jednot a jejich sportovních akcí. Předpokládá se, že každoročně se do akcí zapojí 100 000 až 200 000 účastníků v závislosti na výběru akcí.

Nejúspěšnější akce projektu ČUS - Sportuj s námi! mohou být oceňovány v rámci anket Sportovec okresu, Sportovec kraje, Sportovec Prahy a Sportovec ČR, na kterých se ČUS bude podílet.

Značka projektu ČUS - Sportuj s námi! je registrovanou chráněnou značkou Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.

Partnerské odkazy

Partneři

22.02.2024
Na skok první. Po páteční předehrávce víkendového kola poskočili po další výhře pelhřimovští hokejisté do čela krajské ligy. Pomohla jim k tomu…
22.02.2024
Třetí únorová sobota byla ve Velké Bíteši ve znamení společenského večera, na němž byli vyhlášeni vítězové 17. ročníku ankety o nejlepšího sportovce…