Lukáš Havlíček | 16. září 2010

Archiv

Společné prohlášení zástupců sportovních organizací města Jihlava

„Sport nerozděluje, ale sbližuje“

Sport je společenský fenomén. Je významným činitelem spolkového života, vytváří síť vztahů mezi lidmi různého vyznání, názorové orientace, společenského postavení i osobního bohatství. Je možností seberealizace, má pozitivní vliv na lidské zdraví. Vyplňování volného času sportem je ve všech věkových skupinách obyvatel společensky i ekonomicky žádoucí.

Moderní společnost si všechny pozitiva sportu uvědomuje a snaží se vytvářet důstojné podmínky pro fungování sportovních organizací zajišťujících možnost sportovního vyžití občanů. Jihlava není v tomto směru výjimkou.

V posledním období se v Jihlavě začala rozvíjet diskuse o financování sportu a o „boji mezi jihlavským profesionálním a amatérským sportem“. Regionální sdružení ČSTV Jihlava, jako nejvýznamnější jihlavská střešní sportovní organizace, iniciovalo jednání zástupců sportovních organizací města Jihlavy, z kterého vyplynulo následující prohlášení:

1) FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., HC Dukla Jihlava s. r. o. a Sdružení sportovních organizací města Jihlavy jsou 3 základní pilíře jihlavského sportu, které se vzájemně respektují, uznávají a spolupracují společně ve prospěch jihlavského sportu.

2) FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., HC Dukla Jihlava s. r. o. a Sdružení sportovních organizací města Jihlavy nevnímají současný stav v Jihlavě jako střet, či boj mezi profesionálním a amatérským sportem a v žádném případě nemají snahu zvýhodnit jeden subjekt na úkor druhého.

3) FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., HC Dukla Jihlava s. r. o. a Sdružení sportovních organizací města Jihlavy deklarují společný zájem na zlepšení podmínek pro sport v celé jeho šíři, tak aby nebyly zásadně porušeny současné priority podpory jihlavského sportu.

4) Zlepšení podmínek pro sport vidí výše uvedené subjekty mimo jiné také v navýšení finanční podpory v kapitole sportu, zejména pro oblast „neprofesionálního sportu“. 5) FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., HC Dukla Jihlava s. r. o. a Sdružení sportovních organizací města Jihlavy nabízejí městu Jihlava součinnost při tvorbě podmínek pro sport ve městě Jihlava.

6) FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., HC Dukla Jihlava s. r. o. a Sdružení sportovních organizací města Jihlavy odmítají, aby se sport stal předmětem politikaření, či mediálních přestřelek.

V Jihlavě dne 7. září 2010

FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. - Ing. Zdeněk Tulis, ředitel a místopředseda představenstva

HC Dukla Jihlava, s. r. o. - Bedřich Ščerban, jednatel společnosti a generální manažer

Sdružení sportovních organizací města Jihlavy - Jiří Procházka, předseda sdružení

Regionální sdružení ČSTV Jihlava - Ing. Vítězslav Holub, ředitel organizace

Partnerské odkazy

Partneři

24.06.2024
Sotva pár dnů po skončení soutěžního ročníku 2023/2024 se fotbalové kluby v moravskoslezské divizi D dozvěděly jízdní řád pro nadcházející sezonu.
24.06.2024
Každé vrcholné klání nejlepších fotbalistů dané doby přináší nové trendy do nejpopulárnějšího sportu světa. Ani letošní mistrovství Evropy není v…