Lukáš Havlíček | 1. listopadu 2012

Úvodní stránka

Jihlavská unie sportu, z. s. (dále JUS) sdružuje sportovní svazy s působností v okrese Jihlava, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, jsou-li ustavena jako spolky dle Zákona 89/2012. Posláním Jihlavské unie sportu je podporovat sport, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Subjekty sdružené v JUS si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti. Svým pojetím činnosti a organizační strukturou odpovídá evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací.

Servisní centrum sportu ČUS Jihlava (dále SCS Jihlava) je pobočným spolkem České unie sportu, z. s. pro okres Jihlava. Hlavní činností SCS Jihlava je ve spolupráci s Jihlavskou unií sportu, z. s. zajišťovat správu záležitosti ČUS na území okresu Jihlava.

Aktuálně

The Czech Sports Association (CSA) involves sports federations, sports clubs and their civic unions established in compliance with the Act of Citizen Associations NR. 83/1990 CL.

The goal of the CSA is to advance sports, physical education, tourism and sports representation. Other goals of the organisation, is to represent and protect the rights and interests of associated organisations, to offer them usefull services and to create the optimal platform for cooperation. The organisations associated with CSA maintain their full independence, property and individual activities.

The CSA was founded in 1990. Compraised of 43 sports federations and 5 521 sports clubs. At present the CSA includes 93 sports federations and 9 222 sports clubs. The CSA has more than 1,5 million members. The goals and organising structure of the CSA conforms with the European standards of ENGSO. CSA is a democratic organisation , autonomous, fully independent and politicaly non partisan.

The CSA General Assembly is the supreme organ of CSA. The CSA General Assembly consists of a board of Federations and its Clubs representatives. It meets regularly once a year. Between are meetings of the CSA Executive Commitee witch fulfills all the requirements of CSA.

Similarly the Regional CSA (RCSA) sports associations develop their activities in each region of the Czech Republic. The CSA Statutes are the basic document for CSA activities.

The Jihlava region has 5 sports federations and 93 sports clubs, with a total of 17 029 members as of December 31,2008. The representatives of these members vote for the executive officers named Vykonny vybor – 8 members, president of the Regional CSA Jihlava (RCSA) and advisory board. The election period is for four years.

Partnerské odkazy

Partneři

24.06.2024
Sotva pár dnů po skončení soutěžního ročníku 2023/2024 se fotbalové kluby v moravskoslezské divizi D dozvěděly jízdní řád pro nadcházející sezonu.
24.06.2024
Každé vrcholné klání nejlepších fotbalistů dané doby přináší nové trendy do nejpopulárnějšího sportu světa. Ani letošní mistrovství Evropy není v…