Ing. Vítězslav Holub | 10. dubna 2014

Archiv

Závěry z jednání

 

Dne 7. 4. 2014 pořádalo Oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajskou organizací České unie sportu Vysočina diskusní  fórum - kulatý stůl k problematice systémového financování sportu na Vysočině. Účastníky setkání byly sportovní střešní organizace a krajské sportovní svazy.

 

V úvodním vystoupení nastínil vedoucí oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Milan Kastner význam, cíle a důvody proč byl kulatý stůl svolán.  

 

Druhým bodem programu bylo představení dosavadního systému podpory sportu na Vysočině. V prezentaci představil předseda KO ČUS Kraje Vysočina Ing. Vítězslav Holub vznik a vývoj podpory financování sportu na Vysočině a přiblížil obsahovou náplň systémových dotačních programů, kterými Kraj Vysočina sport podporuje.

 

Třetí část byla věnována Krajským centrům talentované mládeže. Zde vystoupili představitelé zastupující KCTM. Za hokejové vystoupil pan Bedřich Ščerban, za fotbalové Ing. Zdeněk Tulis, za plavání Mgr. Petr Ryška, za basketbalové Martin Háj a za stolní tenis Ing. Petr Vachtfeidl. Všichni představili činnost KCTM svých sportovních odvětví a zhodnotili přínos této systémové podpory.

 

V dalším průběhu představil předseda Všesportovního kolegia kraje Vysočina Mgr. Luboš Straka systém financování z dotace na mládež, kterou Kraj Vysočina poskytuje pro TJ, SK prostřednictvím střešních sportovních organizací.

 

Nejpřínosnějším bodem byla diskuse, z které vyplynula tato témata k dalšímu jednání:

 

 1. Problematika informovanosti sportovní veřejnosti o systémové podpoře sportu na Vysočině ze strany Kraje Vysočina

  Finanční podpora sportovní činnosti je směřována nejen na sportovní talenty prostřednictvím KCTM, ale i na sportující mládež v nejmenších TJ, SK prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a také prostřednictvím sportovních grantových programů. Bohužel informovanost sportovců o těchto podporách je mizivá. Částečně se na tomto problému podílí i skutečnost obměny sportovních funkcionářů především z věkových důvodů.

 2. Problematika vymezení podpory sportu a volného času

  V laické rovině se předpokládá, že volný čas a sport jsou téměř synonyma. Není to však pravda. Sport je specifickou součástí množiny volného času se svými specifiky, kterými jsou např. jednoznačná pravidla sportů, soutěžní charakter, pyramidová struktura poměřování výsledků a další dílčí specifika (počet soutěžících, dlouhodobé hodnocení soutěžních aktivit, oddělené soutěže dle pohlaví, věku, úrovně apod.). Z tohoto pohledu by měla být vnímána a řešena jeho podpora.

 3. Vznik nových subjektů na sportovním poli - tzv. podnikatelů ve sportu

  Finanční podpora sportu přilákala na sportovní pole i subjekty, jejich hlavním posláním není výchova sportovců v dlouhodobém horizontu, ale jejich hlavním záměrem je prostřednictvím různých krátkodobých projektů financovat svoje "sportovní" podnikání.

 4. Krajské sportovní hry

  Představení záměru uspořádání Krajských sportovních her v roce 2016 vyvolalo řadu diskusních příspěvků. Při její organizaci by pozornost měla být věnována rozdílnosti sportů, implementaci do stávajících svazových soutěží, spolupráce s AŠSK, spolupráce s krajskými sportovními svazy a příslušnými KCTM.

 

V závěru jednání poděkoval Ing. Milan Kastner všem přítomným nejen za účast, ale i za konstruktivní diskusi.  Konstatoval, že základní cíle uskutečněného jednání - kulatého stolu - tj.

 

 

Prostor pro diskusi budou umožňovat další připravovaná společná jednání. Je předpoklad, že další jednání, které se bude týkat pouze činnosti Krajských center talentované mládeže, se bude konat na přelomu měsíce dubna a května.

 

Partnerské odkazy

Partneři

12.07.2024
Poslední herní test před nadcházejícím ročníkem druhé ligy odehrají v sobotu fotbalisté Jihlavy proti rakouskému SV Stripfing/Weiden.
12.07.2024
Bez hlavní střelecké opory posledních sezon zahájili přípravu na nový ročník 4. ligy fotbalisté Ždírce nad Doubravou.