Ing. Vítězslav Holub | 2. června 2014

Informace pro TJ

Postoj Římsko-katolické církve ke sportovištím dotčeným církevními restitucemi.

Na společném jednání kardinála Dominika Duky s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Marcelem Chládkem, a předsedou České unie sportu, Miroslavem Janstou, dne 27.3. 2014 zaznělo, mimo jiné, jasné potvrzení přístupu Římsko-katolické církve ke sportovnímu prostředí při aplikaci zákona o částečném majetkovém narovnání.

Deklarovaný vstřícný postup církve navazuje na předchozí prohlášení ekonoma pražské arcidiecéze Karla Štíchy z roku 2011. Ze strany Římsko-katolické církve bude jednoznačně uplatňována snaha vyjít vstříc jednotlivým sportovním organizacím a najít rozumné a smysluplné řešení jednotlivých případů, kdy jsou oprávněnými restitučními nároky dotčena NEZKOLAUDOVANÁ sportoviště, aktivně používaná členy sportovních klubů a tělovýchovných jednot i širokou veřejností (zkolaudovaná sportoviště jsou dle §8, 1e z majetkových nároků oprávněných osob vyňata) a jsou provozována primárně nikoliv jako podnikatelská činnost za účelem zisku. Tento rámcově, avšak jasně formulovaný postoj byl sdělen i jednotlivým právním subjektům Římsko-katolické církve, které by se měly tímto stanoviskem při jednáních řídit. Obě strany se dohodly, že v situaci, kdyby se přesto vyskytly jakékoliv problémy v komunikaci při řešení restitučních nároků Římsko-katolické církve vůči sportovnímu prostředí, budou takové případy řešeny z úrovně České biskupské konference.

Prosíme Vás proto, abyste v takových situacích kontaktovali přímo management sportu ČUS, Mgr. Davida Kováře (kovar@cuscz.cz) .

Partnerské odkazy

Partneři

18.05.2024
Nechtěl zbytečně ztrácet čas. V Carolině se po vyřazení sbalil a bleskově se přesunul přes oceán do Prahy. Po sobotním příletu do dějiště mistrovství…
18.05.2024
Už jen pět kol zbývá do konce fotbalových soutěží. Emoce budí přetahované o vedoucí pozice v jednotlivých třídách. Atraktivní duel se v přeboru…